Oluline info treeningus osalejale!

MTÜ Tartu Tantsukool sõlmib kõigi tantsukooli treeningutes osalejatega õppelepingud. Lepingu sõlmimise olulisemad tingimused ja tähtajad:

  • Palume kõigil leping täita hiljemalt kolme päeva jooksul pärast esimest treeningut
  • Kõik Tartu linna sisse kirjutatud osalejad peavad kinnitama enda treeningutes osalemise Tartu linna infosüsteemis  aadressil http://tartu.ee/kotoetused/kinnitus hiljemalt 15. oktoobriks. Kinnitamine avatakse 1. oktoobril
  • Lepingut on võimalik lõpetada ette teatades treeningust loobumisest aadressile info@tartutants.ee 2 nädalat enne järgmise kalendrikuu algust

Palun tutvu enne andmete sisestamist ka hinnakirjaga.

Treeningus osaleja on noorem kui 19 aastane ja/või tasub õppemaksu lapsevanem

Treeningus osaleja on vähemalt 19 aastane ning tasub õppemaksu ise