Dolores-Carina Sütt

Dolores-Carina alustas tantsimisega juba lasteaias. Kogu tantsutee jooksul on ta õppinud mitmeid erinevaid tantsustiile: Ladina-Ameerika ja standardtantsud, tänavatants, jazz, show, contemporary, disco. Põhistiiliks on tantsijana kujunenud tänavatantsu erinevad vormid, kuid õpetajana meeldib enda lapsi arendada ka teiste külgede pealt.

Dolores on kogu oma tantsutee jooksul edukalt osalenud nii soolo, duo kui grupikavade kategooriates erinevatel võistlustel üle Eesti ja mujal maailmas. Õpetajana on ta edukalt juhendanud tantsijaid nt Koolitantsu ja Kuldse Karika tantsufestivalidel, kuid ka mitmetel võistlustel Lätis ja Leedus. Ennast koolitamas ja tantsuliselt täiendamas on Dolores käinud nii Eestis kui ka välismaal.

Dolores on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe. Hetkel täiendab enda õigusalaseid teadmisi Tartu Ülikooli õigusteaduse magistrantuuris.

Tantsija ja treeningute juures peab kõige olulisemaks tantsija avatust ja enesedistsipliini.