Evelyn Tuul

Evelyn Tuul on pühendanud oma haridustee tantsule, liikumisele ja koreograafiale. Peale keskkooli astus Evelyn õppima Inglismaale ning lõpetas Coventry Ülikooli cum laudega Dance and Making Performance erialal. Tema õpinguid toetas Asthanga jooga praktiseerimine ning suurest soovist seda hiljem ka teistele tantsijatele õpetada, läbis ta jooga õpetaja treeningu Ervin Menyharti juhendamisel.

Evelyn on tantsinud, õppinud ja koostööd teinud mitmete tuntud tantsualaste eestvedajate ja õpetajatega Inglismaal kui ka Ameerikas. Peale ülikooli lõpetamist sai Evelyn stipendiumi Coventry Ülikoolilt, et ennast täiendada New Yorkis, kus ta lõpetas üheksa kuuse Professional Studies Program´i Jose Limoni Instituudis. Samuti on Evelyn läbinud Limoni tehnika kursused õpetajatele nii Londonis kui ka Šveitsis Alan Danielsoni juhendamisel. Evelyn on inspireeritud Limoni tehnikast, somaatilise suunitlusega kaasaegsest tantsust ning joogast.

Naasnud Eestisse tagasi, soovib Evelyn oma kirge ja pühendumust jagada enda õpilastele, et koos tantsides ja liikudes sellest siirast rõõmu tunda.