Commercial

Treener

Irena Pauku

Üldinfo

Commercial tundides õpitakse mitmekülgseid koreograafiaid, mis on inspireeritud erinevatest tänavatantsu stiilidest. Peamiselt keskendutakse hip-hop’ile, girly hip-hop‘le ja heels’ile.

Iga kuu õpitakse uus koreograafia ning tegeletakse selle täiustamise ja detailide lihvimisega.

Tunnid sobivad nii kesktasemele kui ka edasijõudnud tantsijatele, kes soovivad süvitsi õppida tänavatantsu tehnikat, lavalist kohalolu ning avastada oma individuaalses kehakeeles uusi võimalusi ja ideid.