Meie tundide valikus pakume nüüd ka indviduaaltundi Loovmäng. Individuaaltund võimaldab tegeleda lapsega just tema vajadustest, eripäradest ja arengust lähtuvalt.

Miks tulla Loovmängu tundi?
Mäng on omane igale lapsele ning läbi suunatud mängu on suurepärane võimalus last arendada. Loovus aitab last suhtlemises, enese väljendamises ja üldises arengus. Mängides peegeldab laps oma sisemaailma – mõtteid, ideid ja tundeid – ning saab teadmisi ümbritsevast maailmast. Loovmäng on võimalus arendavaks ja lõbusaks eneseväljenduseks igale lapsele, kuid saab toeks olla ka erinevate stressitekitavate sündmuste korral ning on hea abivahend vihaga toimetulekul. Lapsel aidatakse sisepingetest vabaneda mängu abil.

Mida tunnis tehakse?
Loovmäng on lapse arendamine läbi loovtegevuse, -mängude ja -ülesannete, mis on nii füüsilised ja aktiivsed kui ka loomingulised ja rahulikud. Tund on ülesehitatud mänguteraapial baseeruvatest harjutustest, kasutades laia valikut kunsti ja mängu tehnikatest. Abivahenditena kasutatakse nii liiva, savi, käpiknukke, värve, looduses leiduvaid materjale, muusikainstrumente jms. Juhendaja on tunnis sõbraliku ja asjatundliku suunaja rollis, kes läbi mängu lapsega kontakti saavutab ning suunab teda tegutsema, rääkima ja seeläbi end arendama. 

Mida tunnis saavutatakse?
Loovmäng ja loomisprotsess aitab lapsel vormida ja väljendada oma kogemusi, tundeid, emotsioone. Tunni käigus õpib laps tundma oma keha ja mõttemaailma, uurib keskkonda ning leiab vahendid kogetu ning oma tunnete väljendamiseks. See on vabastav ning stimuleerib lapse füüsilist ja vaimset arengut.

Kellele on tund mõeldud?

Loovmäng on mõeldud kõigile lastele alates 3. eluaastast. Tunni mitmekülgsed tegevused sobivad arendamiseks igale lapsele, kuid mängus kasutatavatest terapeutilistest tehnikatest võib abi olla ka neile lastele, kellel on pingeid või muresid lasteaias, kodus või teistes eluvaldkondades.

Tunni juhendaja on Tiina Libek, kellel on pikaajalised kogemused kooli- ja lasteaiaõpetajana, asenduskodu töötajana ning tugiisikuna. Tiina õpib mänguterapeudiks ning tema jaoks on oluline tähendus lausel “Mäng on väikese inimese töö”. Oma töös on ta näinud ja kogenud, kui tähtis roll on (suunatud) mängul lapse elus ja arengus.

Tunni broneerimiseks palume kirjutada info@tartutants.ee. Eelneval kokkuleppel toimub tund neljapäeviti kl 17.15-17.45 või muul kliendile ja juhendajale sobival ajal. Tunni hind on 17 eurot, regulaarsete tundide korral soodustus. Koostöös lapse ja lapsevanemaga leitakse lapse jaoks sobivaimad tegevused ja ajakava. 

Ootame teid!