Käesolevast sügisest on Tähtvere Tantsukeskuse beebikoolis uued tunnid, üks neist loovmäng.
Ühel lumisel õhtul kohtusime soojas katusesaalis loovmängu juhendaja Tiinaga, kes tutvustas, mida põnevat nendes tundides ette võetakse.

Tunni peakangelaseks oli seekord väike päike Emma-Riin.

Loovmängu eesmärk on arendada laste loovust ning teisi vaimseid ja füüsilisi oskusi, millele pannakse alus just väikelapse eas.
Tunnis saavad kokku mäng, kunst ja liikumine – kasutatavad loovtegevused, -mängud ja -ülesanded on nii füüsilised ja aktiivsed kui ka loomingulised ja rahulikud. Oli rõõm näha, kuidas lastepärased tegevused olid suunatud arendaval ja lõbusal viisil. Tiinal on pikaajalised kogemused lastega töötamisel ning hetkel on ta läbimas mänguteraapia koolitust.

Et Emma-Riinuga kontakt luua, alustas Tiina tundi suurte pallidega ning lihtsamatest veeretamistest liiguti edasi takistusrajani, kus laps kehastus lennukiks ning pallid olid pilved tema teel.
Tund jätkus ettevalmistustega (kujutletavaks) pidulikuks õhtusöögiks. Erinevate vahendite ja fantaasia abiga katsid Emma-Riin ja Tiina uhke laua, arendades lapse kujutlusvõimet, motoorikat ja suhtlemisoskust.
Tunni viimase osana sai Emma-Riin joonistada suurele plakatile ning tegevust saatis Tiina leebe, kuid asjatundlik arutelu lapsega.

Võime lugejatele avaldada, et lisaks tunnis kasutatud vahenditele on Tiinal planeeritud tegevusi veel mitmesuguste põnevate materjalidega – liiv, savi, käpiknukud, muusikainstrumendid jne.

Tunni lõppedes küsisime Emma-Riinult, kuidas tund talle meeldis: “Hästi!” Lemmik tegevuseks oli olnud joonistamine.

Ka Emma-Riinu ema jagas meiega lahkelt oma muljeid tunnist:
“Tund meeldis mulle väga. Iseäranis meeldis, et ühendatud olid füüsiline ja loominguline pool. Laps sai enda energiat maandada ning samas ka end väljendada. Samuti oli positiivne, et lapse tegevusel ei olnud rangeid piire ja raame – teda suunati, kuid palju otsuseid sai laps ise vastu võtta ja kasutada oma loovust. Silma jäi ka juhendaja väga hea kontakt lapsega. Ei olnud klassikalist õpetaja ja õpilase suhet, vaid suhtlus lapsega toimus võrdsel tasandil, samal ajal teda suunates.”

Tunnist lahkusime naerulsui. Loodame Emma-Riinu ja kõiki teisi huvilisi peagi kohata!

Loovmängu tund toimub neljapäeviti kl 17.15-17.45 Tähtvere Tantsukeskuse katusesaalis. Eelnevat registreerimist ei ole, tulge meie juurde ning pöörduge administraatori poole.
Tunni kohta saab infot siit.