Reet Linkberg

Lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna võimlemise erialal kehalise kasvatuse ja spordi õpetaja kutsega. Aastatel 1970-2006 õpetanud Tartu Ülikoolis naisvõimlemist, iluvõimlemise eriala, alates 1990 füsioteraapia eriala. Aastast 1987 bioloogiateaduste kandidaat (PhD).

Alates 2006 aastast õpetab Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis füsioterapeudi ja ämmaemanda eriala.

Pikaajalise staažiga kooli- ja üliõpilaste võimlemis-ja aeroobikarühmade juhendaja. 1974.aastal alustas esimesena vabariigis rasedate liikumisrühmade juhendamisega,
1988. aastal lisandus aktiivsünnituseks ettevalmistav programm koos ema ja väikelapse võimlemisega.

Läbinud mitmeid võimlemise-, aeroobika-, füsioteraapia- ja psühholoogiaalaseid koolitusi.
Paralleelselt õppejõu tööga korraldanud mitmeid vabariiklikke ja rahvusvahelisi täienduskoolitusi koolide kehalise kasvatuse õpetajatele, võimlemise treeneritele
ja liikumisrühmade juhendajatele, lasteaia liikumisõpetajatele, tantsuõpetajatele, füsioterapeutidele ja ämmaemandatele. Osalenud lektorina erinevate asutuse täienduskoolitusel.