Jazz Funk

Juhendaja

Eleri Laanemets

Üldinfo

Jazz funk tunnis seotakse omavahel kokku jazz ja commercial tantsustiilid. Tihti võib seda tantsustiili näha kuulsatel lavadel ja ka muusikavideotes. Tundides õpitakse erinevaid koreograafiaid ning keskendutakse nende esitamisele (miimika, kaameraga töötamine jne). Jazz funk tund arendab tantsija õppimis- ja esinemisvõimet ning tõstab enesekindlust. Tunnid sobivad varasema tantsukogemusega tantsijale vanuses 15+.